Giải Khát

  • 6.Drinks

  • Chanh Dây

   Chanh Dây

   $5.00

   Passion Fruit

  • Chanh Muối

   $5.00

   Lemondade Soda

  • Sữa Đậu Nành

   Sữa Đậu Nành

   $3.00

   Soybean Milk

  • Sữa Đậu Phộng

   Sữa Đậu Phộng

   $5.00

   Peanut Butter Milk

  • Sửa Bắp

   Sửa Bắp

   $6.00

   Corn Milk

  • Sửa Đạu Xanh Lá Dứa

   Sửa Đạu Xanh Lá Dứa

   $5.00

   Mungbean Pandan

  • Nước Ngọt

   Nước Ngọt

   $1.50

   Soft Drink

  • Trà Đá / Trà Nóng

   $1.00

   Iced or Hot Tea

  • Đá Chanh

   Đá Chanh

   $5.00

   Iced Lemonade

  • Nước Lạnh Chai

   Nước Lạnh Chai

   $1.00

   Bottled Water

  • Soda Chanh Muối

   Soda Chanh Muối

   $5.00

   Lemonade Soda

  • Cafe Sửa Đá/Nóng

   Cafe Sửa Đá/Nóng

   $5.00

   Iced Milk Tea

  • Soda Chanh

   Soda Chanh

   $5.00

   Lemonda Sode

  • Cafe Đen Đá/Nóng

   Cafe Đen Đá/Nóng

   $5.00

   Iced or Hot Black Coffee

  • Cam Vắt (Nguyên Chất)

   Cam Vắt (Nguyên Chất)

   $5.00

   Fresh Orange Juice

  • Trà Thái

   Trà Thái

   $5.00

   Thai Tea

  • Rau Má -- Pennyworth

   Rau Má -- Pennyworth

   $5.00

   Fresh Pennyworth