Menu

  • 1.Appetizers

  • Chả Giò (4 Rolls)

   Chả Giò (4 Rolls)

   $4.00

   Crispy Eggrolls w/Mixed Vegetables

  • Gỏi Cuốn (2 Rolls)

   Gỏi Cuốn (2 Rolls)

   $6.00

   Imitation w/Lettuce, Vermicelli, Wrapped in Rice Paper

  • Bì Cuốn (2 Rolls)

   Bì Cuốn (2 Rolls)

   $6.00

   Tofu Rolls w/Lettuce, Mixed Tofu, Wrapped in Rice Paper

  • Bò Bía (2 Rolls)

   Bò Bía (2 Rolls)

   $6.00

   Popiah Rolls w/ Sliced Egg, Mixed Vegetables

  • Bột Chiên

   Bột Chiên

   $13.00

   Crispy Taro Turnip Cake w/Eggs & Onion

  • Bánh Xèo

   Bánh Xèo

   $14.95

   Crispy Pancake

  • Bánh Xèo Cuốn

   Bánh Xèo Cuốn

   $14.95

   Dragon Roll (Crispy Pancake In Rice Paper)

  • Gỏi Golden

   Gỏi Golden

   $14.95

   Shrimp Imitation w/Mixed Vegetables Salad

  • Gỏi Mít

   Gỏi Mít

   $14.95

   Jackfruit, Shrimp Imitation w/Mixed Vegetables Salad

  • 2. Stir Fried

  • Mì Xào Giòn

   Mì Xào Giòn

   $14.95

   Crispy Egg Noodle w/ Imitation, Mixed Vegetables & Onions

  • Mì Xào Mềm

   Mì Xào Mềm

   $14.95

   Stir Fried Egg Noodle w/ Imitation, Mixed Vegetables & Onions

  • Phở Áp Chảo

   Phở Áp Chảo

   $15.95

   Crispy Flat Noodle w/ Imitation, Mixed Vegetables & Onions

  • Hủ Tiếu Xào

   Hủ Tiếu Xào

   $14.95

   Stir Fried Flat Noodle w/ Imitation, Mixed Vegetables & Onions

  • Rau Cải Xào (Cơm Riêng)

   $14.95

   Stir Fried Vegetables w/Choice of (Served w/White Rice)
   A. Gà (Chicken Imitation)

   B. Bò (Beef Imitation)

   C. Đậu Hủ (Tofu)

   D. Combo +$2.00

  • 3. Special Entrees

  • Bánh Tằm Bì

   Bánh Tằm Bì

   $13.95

   Mixed Tofu, Lettuce, Coconut Milk , Peanuts and Onions

  • Bánh Canh

   Bánh Canh

   $13.95

   Imitation, Tofu, Mushrooms, Carrots, Broccoli and Onions

  • Phở Đặc Biệt

   Phở Đặc Biệt

   $13.95

   Rice Noodle, Imitation,Tofu, Mushrooms and Onions

  • Bún Riêu

   Bún Riêu

   $13.95

   Thin Vermicelli, Fried Tofu, Tomatoes, Tofu Loaf and Onions

  • Bún Huế

   Bún Huế

   $13.95

   Thick Vermicelli, Imitation, Carrots, Mushrooms, and Onions

  • Bún Măng

   Bún Măng

   $13.95

   Thin Vermicelli, Imitation, Sliced Baby Bamboo and Onions

  • Bún Mắm

   Bún Mắm

   $13.95

   Thick Vermicelli, Imitation, Eggplants and Onions

  • Hủ Tiếu Đặc Biệt

   Hủ Tiếu Đặc Biệt

   $13.95

   Rice Noodle, Imitation,Tofu, Broccoli, Mushrooms and Onions

  • Mì Đặc Biệt

   Mì Đặc Biệt

   $13.95

   Egg Noodle, Imitation,Tofu, Broccoli, Mushrooms and Onions

  • Mì hoạc Hủ Tiếu Bò Kho

   Mì hoạc Hủ Tiếu Bò Kho

   $13.95

   Egg Noodle, Imitation,Carrots, Mushrooms and Onions

  • Mì Vịt Tiềm

   Mì Vịt Tiềm

   $13.95

   Egg Noodle, Duck Imitation, Mushrooms, Yu Choy and Onions

  • Banh Canh Cua (New Item)

   Banh Canh Cua (New Item)

   $13.95

   Udon Soup with Imitation Crab

  • Mì Khô Đặc Biệt

   Mì Khô Đặc Biệt

   $13.95

   Egg Noodle, Imitation, Mushrooms, & Onions

  • 4. Vermicelli

  • Bún Chả Giò

   $13.95

   Vermicelli, Eggrolls, Lettuce, Onions & Peanuts

  • Bún Thịt Nướng

   $13.95

   Vermicelli, Sliced Pork, Lettuce, Onions & Peanuts

  • Bún Bì Chả Giò

   $13.95

   Vermicelli, Mixed Tofu, Eggrolls, Lettuce, Onions & Peanuts

  • Bún Thịt Nướng Chả Giò

   Bún Thịt Nướng Chả Giò

   $13.95

   Vermicelli, Pork Imitation, Eggrolls, Lettuce, Onions & Peanuts

  • Bún Bì Thịt Nướng Chả Giò

   $13.95

   Vermicelli, Mixed Tofu, Pork Imitation, Eggroll, Onions & Peanuts

  • Bún Xào Sả

   $13.95

   Vermicelli, Stir Fried Lemongrass, Onions, Bell Peppers w/Choice of
   A. Gà (Chicken Imitation) .... B. Bò (Beef Imitation)
   C. Đậu Hủ (Tofu) ................... D. Combo +$2.00

  • 5. Rice

  • Cơm Tấm Đặc Biệt (Broken Rice)

   Cơm Tấm Đặc Biệt (Broken Rice)

   $13.95

   Imitation Pork, Shredded Tofu, & Meatloaf

  • Cơm Tấm Thịt Nướng Bì Chả

   Cơm Tấm Thịt Nướng Bì Chả

   $13.95

   Pork Imitation, Shredded Tofu & Egg Loaf

  • Cơm Chiên Cá Mặn

   Cơm Chiên Cá Mặn

   $14.95

   Egg Fried Rice , Salted Fish Imitation, Onions & Cabbage

  • Cơm Bò Lúc Lắc

   Cơm Bò Lúc Lắc

   $14.95

   Steam Rice w/Cubed Beef Imitation, Bell Peppers & Onions

   Cơm Chiên (Egg Fried Rice): +$3.00

  • Cơm Chiên

   $14.95

   Egg Fried Rice, Onions w/ Choice of

   A. Gà (Chicken Imitation)

   B. Bò (Beef Imitation)

   C. Đậu Hủ (Tofu)

   D. Combo +$2.00

  • Cơm Xào Sả Ớt

   Cơm Xào Sả Ớt

   $14.95

   Stir-Fried Lemongrass, Onions and Peppers Served w/Steam Rice

   Choice of :

   A. Gà (Chicken Imitation)

   B. Bò (Beef Imitation)

   C. Đậu Hủ (Tofu)

   D. Combo +$2.00

  • 6.Drinks

  • Chanh Dây

   Chanh Dây

   $5.00

   Passion Fruit

  • Chanh Muối

   $5.00

   Lemondade Soda

  • Sữa Đậu Nành

   Sữa Đậu Nành

   $3.00

   Soybean Milk

  • Sữa Đậu Phộng

   Sữa Đậu Phộng

   $5.00

   Peanut Butter Milk

  • Sửa Bắp

   Sửa Bắp

   $6.00

   Corn Milk

  • Sửa Đạu Xanh Lá Dứa

   Sửa Đạu Xanh Lá Dứa

   $5.00

   Mungbean Pandan

  • Nước Ngọt

   Nước Ngọt

   $1.50

   Soft Drink

  • Trà Đá / Trà Nóng

   $1.00

   Iced or Hot Tea

  • Đá Chanh

   Đá Chanh

   $5.00

   Iced Lemonade

  • Nước Lạnh Chai

   Nước Lạnh Chai

   $1.00

   Bottled Water

  • Soda Chanh Muối

   Soda Chanh Muối

   $5.00

   Lemonade Soda

  • Cafe Sửa Đá/Nóng

   Cafe Sửa Đá/Nóng

   $5.00

   Iced Milk Tea

  • Soda Chanh

   Soda Chanh

   $5.00

   Lemonda Sode

  • Cafe Đen Đá/Nóng

   Cafe Đen Đá/Nóng

   $5.00

   Iced or Hot Black Coffee

  • Cam Vắt (Nguyên Chất)

   Cam Vắt (Nguyên Chất)

   $5.00

   Fresh Orange Juice

  • Trà Thái

   Trà Thái

   $5.00

   Thai Tea

  • Rau Má -- Pennyworth

   Rau Má -- Pennyworth

   $5.00

   Fresh Pennyworth

  • Party Tray

  • Bánh Ít Trần

   Bánh Ít Trần

  • Bì Cuốn

  • Cá Kèo Kho Rau Răm

  • Cà Ri

  • Chả Ốc

  • Cơm Chiên Cá Mặn

  • Gỏi Cuốn

  • Gỏi Mít

  • Gỏi Ngó Sen

  • Mì Xào

  • Miến Xào

  • Nem Cuốn

  • Tàu Hủ Tiềm Thuốc Bắc

  • Xôi Mặn

   Xôi Mặn