Cơm Xào Sả Ớt

Cơm Xào Sả Ớt $14.95 Stir-Fried Lemongrass, Onions and Peppers Served w/Steam…

Cơm Chiên

Cơm Chiên $14.95 Egg Fried Rice, Onions w/ Choice of A. Gà…

Cơm Bò Lúc Lắc

Cơm Bò Lúc Lắc $14.95 Steam Rice w/Cubed Beef Imitation, Bell Peppers…