Menu

  • Appetizers

  • Bột Chiên

   Bột Chiên

   $7.95

   Fried Turnip Cake

  • Chả Giò (2pcs)

   Chả Giò (2pcs)

   $3.00

   Eggrolls

  • Gỏi Cuốn

   Gỏi Cuốn

   $3.50

   Spring Rolls

  • Bì Cuốn (2 Rolls)

   Bì Cuốn (2 Rolls)

   $3.50

   Tofu Rolls

  • Nem Cuon

   Nem Cuon

   $3.50

   Charbroiled Ham Rolls

  • Bánh Xèo Cuốn

   Bánh Xèo Cuốn

   $8.95

   Crispy Pancake Roll

  • Bánh Xèo

   Bánh Xèo

   $7.95

   Crispy Pancake

  • Gỏi Golden

   Gỏi Golden

   $9.95

   Golden Special Salad

  • Rice

  • Cơm Chiên Cá Mặn

   Cơm Chiên Cá Mặn

   $9.95

   Salted Fish Egg Fried Rice

  • Cơm Tấm Đặc Biệt

   Cơm Tấm Đặc Biệt

   $7.95

   Special Broken Rice

  • Cơm Đậu Hủ Xào Sả Ớt

   Cơm Đậu Hủ Xào Sả Ớt

   $8.95

   Rice with Lemongrass Tofu

  • Cơm Gà hoạc Bò Xào Sả Ớt

   Cơm Gà hoạc Bò Xào Sả Ớt

   $8.95

   Rice with Lemongrass Chicken or Beef

  • Cơm Chiên Bò Lúc Lắc

   Cơm Chiên Bò Lúc Lắc

   $11.95

   Cubed Beef with Fried Rice

  • Cơm Chiên Gà

   $8.95

   Chicken Egg Fried Rice

  • Special Entrees

  • Bánh Tằm Bì

   Bánh Tằm Bì

   $8.95
  • Bún Thịt Nướng

   $7.95

   Vermicelli with Grilled Pork

  • Mì Khô Đặc Biệt

   Mì Khô Đặc Biệt

   $8.95

   Dry Egg Noodles with Soup on the Side

  • Mì hoạc Hủ Tiếu Bò Kho

   $8.95

   Egg or Rice Noodles Beef Stewed

  • Bún Mắm

   Bún Mắm

   $8.95

   Vermicelli with Fermented Tofu

  • Bún Riêu

   Bún Riêu

   $8.95

   Vermicelli and Sour Crab Soup

  • Bún Măng Vịt

   Bún Măng Vịt

   $8.95

   Vermicelli with Duck Bamboo Shoots Soup

  • Bún Bò Huế

   Bún Bò Huế

   $8.95

   Spicy Beef Noodles Soup

  • Mì Sa-Tế

   Mì Sa-Tế

   $8.95

   Egg Noodles with Sate Broth

  • Phở Đặc Biệt

   Phở Đặc Biệt

   $8.95

   Rice Noodles Soup

  • Mì Xào Giòn

   Mì Xào Giòn

   $9.95

   Sir Fried Egg Noodles

  • Mi Sate

   Egg Noodles Style Sate Soup

  • Mì Vịt Tiềm

   Mì Vịt Tiềm

   $8.95

   Egg Noodles with Smoked Duck Broth

  • Hủ Tiếu Đặc Biệt

   Hủ Tiếu Đặc Biệt

   $8.95

   Rice Noodles Soup

  • Vermicelli

  • Bún Thịt Nướng

   $7.95

   Vermicelli with Grilled Pork

  • Bún Đặc Biệt

   $7.95

   Vermicelli with Pork, Tofu and Eggrolls

  • Bún Đậu Hủ Xào

   $7.95

   Stir Fried Vermicelli with Tofu

  • Bún Bò Xào

   Bún Bò Xào

   $9.95

   Stir Fried Vermicelli with Beef

  • Bún Gà Xào

   $9.95

   Stir Fried Vermicelli with Chicken

  • Bún Bì Chả Giò

   $7.95

   Vermicelli with Tofu and Eggrolls

  • Bún Chả Giò

   $6.95

   Vermicelli with Eggrolls

  • Bún Thịt Nướng Chả Giò

   Bún Thịt Nướng Chả Giò

   $7.95

   Vermicelli with Pork and Eggrolls

  • Stir Fried

  • Phở Áp Chảo

   Phở Áp Chảo

   $9.95

   Crispy Fried Flat Noodles

  • Mì Xào Giòn

   Mì Xào Giòn

   $9.95

   Sir Fried Egg Noodles

  • Mì Xào Mềm

   Mì Xào Mềm

   $9.95

   Stir Fried Egg Noodles

  • Hủ Tiếu Xào

   Hủ Tiếu Xào

   $9.95

   Stir Fried Flat Noodles

  • Drinks

  • Chanh Muối

   $2.95

   Lemondade Soda

  • Sữa Đậu Phộng

   Sữa Đậu Phộng

   $3.50

   Peanut Butter Milk

  • Sữa Đậu Nành

   Sữa Đậu Nành

   $2.50

   Soybean Milk

  • Chanh Dây

   Chanh Dây

   $3.50

   Passion Fruit

  • Sửa Bắp

   Sửa Bắp

   $3.95

   Corn Milk

  • Sửa Đạu Xanh Lá Dứa

   Sửa Đạu Xanh Lá Dứa

   $3.50

   Mungbean Pandan

  • Nước Ngọt

   Nước Ngọt

   $1.50

   Soft Drink

  • Trà Đá / Trà Nóng

   $1.00

   Iced or Hot Tea

  • Đá Chanh

   Đá Chanh

   $2.95

   Iced Lemonade

  • Nước Lạnh Chai

   Nước Lạnh Chai

   $.75

   Bottled Water

  • Soda Chanh Muối

   Soda Chanh Muối

   $3.50

   Lemonade Soda

  • Cafe Sửa Đá/Nóng

   Cafe Sửa Đá/Nóng

   $3.50

   Iced Milk Tea

  • Soda Chanh

   Soda Chanh

   $3.50

   Lemonda Sode

  • Cafe Đen Đá/Nóng

   Cafe Đen Đá/Nóng

   $2.95

   Iced or Hot Black Coffee

  • Cam Vắt (Nguyên Chất)

   Cam Vắt (Nguyên Chất)

   $3.50

   Fresh Orange Juice

  • Trà Thái

   Trà Thái

   $3.50

   Thai Tea

  • Rau Má

   Rau Má

   $2.95

   Fresh Pennyworth

  • Desserts

  • Chè 3 Màu

   $3.50

   Three Color Beans with Coconut Milk

  • Chè Thái

   $3.50

   Topical Mixed Fruits with Milk

  • Nhãn Nhục

   Nhãn Nhục

   $3.50

   Longan

  • Sâm Bổ Lượng

   Sâm Bổ Lượng

   $3.50
  • Party Tray

  • Chả Giò

  • Bì Cuốn

  • Tàu Hủ Tiềm Thuốc Bắc

  • Cà Ri

  • Mì Xào

  • Cơm Chiên Cá Mặn

  • Gỏi Cuốn

  • Nem Cuốn

  • Bánh Ít Trần

   Bánh Ít Trần

  • Chả Ốc

  • Gỏi Ngó Sen

  • Gỏi Mít

  • Cá Kèo Kho Rau Răm

  • Xôi Mặn

   Xôi Mặn

  • Miến Xào

  • Special Tea Collection

   Special Tea Collection

  • Trà Rosella ( Little Sour Love Tea)

   Trà Rosella ( Little Sour Love Tea)

   lowers blood pressure, antispasmodic, decreases rate of absorption

  • Trà Xanh (Green Tea)

   Trà Xanh (Green Tea)

   $2.95 (S) $4.95 (L)

   Green Tea increases fat burning and improves physical performance.

  • Trà Ganoderma Lucidum ( Ancient Medicine Tea)

   Trà Ganoderma Lucidum ( Ancient Medicine Tea)

   Relieves fatigue, keeps cholesterol in check, curbs high blood pressure.

  • Trà Lài (Jasmine)

   Trà Lài (Jasmine)

   $2.95 (S) $4.95 (L)

   Powerful antioxidents, promotes weight loss, reduces fat and cholesterol.

  • Trà Gừng Honey (Ginger Tea & Honey)

   Trà Gừng Honey (Ginger Tea & Honey)

   $2.95 (S) $4.95 (L)

   Resolves nausea, improves stomach performance and helps detoxify liver.

  • Trà Xả (Lemongrass Tea)

   Trà Xả (Lemongrass Tea)

   $2.95 (S) $4.95 (L)

   Removes toxins, has powerful antioxidants, keeps cholesterol levels normal.

  • Tra Bach Qua

   Gingko Tea

  • Trà Mốc Câu (Northern Vietnam Special Blends)

   Trà Mốc Câu (Northern Vietnam Special Blends)

   $2.95 (S) $4.95 (L)
  • Trà Mulberry (Mulberry Leaves)

   Trà Mulberry (Mulberry Leaves)

   $2.95 (S) $4.95 (L)

   Treats cold, high blood pressure & diabetics, weight loss, blood sugar balance. Must try.

  • Trà Sacred Bael Fruit Tea (Bael Fruit)

   Trà Sacred Bael Fruit Tea (Bael Fruit)

   $2.95 (S) $4.95 (L)

   Smooth bowel movement to patients suffering from gastrointestinal problems.

  • Trà Bông Cúc (Chrysanthemum)

   Trà Bông Cúc (Chrysanthemum)

   $2.95 (S) $4.95 (L)

   One of Vietnamese most popular teas. Add a little sugar or honey will make your day.

  • Tra Rau Ma

   Centella Tea contains vitamin B1, B2, B3, and B? rich in mineals, calcium, magnesium, sodium, manganese and zinc.

  • Trà Atichoke (Atiso)

   Trà Atichoke (Atiso)

   $2.95 (S) $4.95 (L)

   Chock full of Polyphemus, a type of antioxidant that dissolves into water. Antioxidant against cancer.

  • Trà Golden Flower Veggie (GFV) Special Blends (World's 12 famous tea mix)

   Trà Golden Flower Veggie (GFV) Special Blends (World's 12 famous tea mix)

   $2.95 (S) $4.95 (L)

   Special mixture of different variety of leaves. Must try.