Phở Áp Chảo

Phở Áp Chảo $11.95 Crispy Flat Noodle w/ Imitation, Mixed Vegetables &…

Hủ Tiếu Xào

Hủ Tiếu Xào $11.95 Stir Fried Flat Noodle w/ Imitation, Mixed Vegetables…

Mì Xào Giòn

Mì Xào Giòn $11.95 Crispy Egg Noodle w/ Imitation, Mixed Vegetables &…

Mì Xào Mềm

Mì Xào Mềm $11.95 Stir Fried Egg Noodle w/ Imitation, Mixed Vegetables…