Bò Bía (2 Rolls)

Bò Bía (2 Rolls) $4.00 Popiah Rolls w/ Sliced Egg, Mixed Vegetables

Bột Chiên

Bột Chiên $8.95 Crispy Taro Turnip Cake w/Eggs & Onion

Gỏi Golden

Gỏi Golden $9.95 Shrimp Imitation w/Mixed Vegetables Salad

Gỏi Mít

Gỏi Mít $9.95 Jackfruit, Shrimp Imitation w/Mixed Vegetables Salad

Bánh Xèo Cuốn

Bánh Xèo Cuốn $9.95 Dragon Roll (Crispy Pancake In Rice Paper)