Đặc Biệt

  • Special Entrees

  • Bánh Tằm Bì

   Bánh Tằm Bì

   $8.95
  • Bún Thịt Nướng

   $7.95

   Vermicelli with Grilled Pork

  • Mì Khô Đặc Biệt

   Mì Khô Đặc Biệt

   $8.95

   Dry Egg Noodles with Soup on the Side

  • Mì hoạc Hủ Tiếu Bò Kho

   $8.95

   Egg or Rice Noodles Beef Stewed

  • Bún Mắm

   Bún Mắm

   $8.95

   Vermicelli with Fermented Tofu

  • Bún Riêu

   Bún Riêu

   $8.95

   Vermicelli and Sour Crab Soup

  • Bún Măng Vịt

   Bún Măng Vịt

   $8.95

   Vermicelli with Duck Bamboo Shoots Soup

  • Bún Bò Huế

   Bún Bò Huế

   $8.95

   Spicy Beef Noodles Soup

  • Mì Sa-Tế

   Mì Sa-Tế

   $8.95

   Egg Noodles with Sate Broth

  • Phở Đặc Biệt

   Phở Đặc Biệt

   $8.95

   Rice Noodles Soup

  • Mì Xào Giòn

   Mì Xào Giòn

   $9.95

   Sir Fried Egg Noodles

  • Mi Sate

   Egg Noodles Style Sate Soup

  • Mì Vịt Tiềm

   Mì Vịt Tiềm

   $8.95

   Egg Noodles with Smoked Duck Broth

  • Hủ Tiếu Đặc Biệt

   Hủ Tiếu Đặc Biệt

   $8.95

   Rice Noodles Soup