Tráng Miệng

  • Desserts

  • Chè 3 Màu

   $3.50

   Three Color Beans with Coconut Milk

  • Chè Thái

   $3.50

   Topical Mixed Fruits with Milk

  • Nhãn Nhục

   Nhãn Nhục

   $3.50

   Longan

  • Sâm Bổ Lượng

   Sâm Bổ Lượng

   $3.50