Cơm

  • Rice

  • Cơm Chiên Cá Mặn

   Cơm Chiên Cá Mặn

   $9.95

   Salted Fish Egg Fried Rice

  • Cơm Tấm Đặc Biệt

   Cơm Tấm Đặc Biệt

   $7.95

   Special Broken Rice

  • Cơm Đậu Hủ Xào Sả Ớt

   Cơm Đậu Hủ Xào Sả Ớt

   $8.95

   Rice with Lemongrass Tofu

  • Cơm Gà hoạc Bò Xào Sả Ớt

   Cơm Gà hoạc Bò Xào Sả Ớt

   $8.95

   Rice with Lemongrass Chicken or Beef

  • Cơm Chiên Bò Lúc Lắc

   Cơm Chiên Bò Lúc Lắc

   $11.95

   Cubed Beef with Fried Rice

  • Cơm Chiên Gà

   $8.95

   Chicken Egg Fried Rice