Khai Vị

  • Appetizers

  • Bột Chiên

   Bột Chiên

   $7.95

   Fried Turnip Cake

  • Chả Giò (2pcs)

   Chả Giò (2pcs)

   $3.00

   Eggrolls

  • Gỏi Cuốn

   Gỏi Cuốn

   $3.50

   Spring Rolls

  • Bì Cuốn (2 Rolls)

   Bì Cuốn (2 Rolls)

   $3.50

   Tofu Rolls

  • Nem Cuon

   Nem Cuon

   $3.50

   Charbroiled Ham Rolls

  • Bánh Xèo Cuốn

   Bánh Xèo Cuốn

   $8.95

   Crispy Pancake Roll

  • Bánh Xèo

   Bánh Xèo

   $7.95

   Crispy Pancake

  • Gỏi Golden

   Gỏi Golden

   $9.95

   Golden Special Salad