Bún Xào Sả

Bún Xào Sả

$9.95

Vermicelli, Stir Fried Lemongrass, Onions, Bell Peppers w/Choice of
A. Gà (Chicken Imitation) .... B. Bò (Beef Imitation)
C. Đậu Hủ (Tofu) ................... D. Combo +$2.00